Η επιχείρηση DNA FILTERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 25.000 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.500 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α
Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και μεταφορά δεδομένων κ.α.)
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αύξηση της κερδοφορίας της
ενίσχυση της εξωστρέφειας
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.