Το κλειδί για την άριστη υποστήριξη των πελατών μας και τις εξαιρετικές υπηρεσίες μας.

Η Διευθύντρια Πωλήσεων που διευθύνει αυτήν την ομάδα αποτελεί και τον «συνδετικό κρίκο» της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα μέσω αυτής συνδέονται το Τμήμα Πωλήσεων, το Τμήμα Έρευνας &Εξέλιξης, το Τμήμα Παραγωγής, το Τμήμα Διακίνησης Εμπορευμάτων αλλά και οι πελάτες της DNA® (πελάτες λιανικής και χονδρικής πώλησης).

 

Δεδομένου ότι έχει μια «γενική ματιά» σε οτιδήποτε συμβαίνει στην εταιρεία, είναι ικανή να συντονίσει τα πάντα με απόλυτη αποτελεσματικότητα και να εξασφαλίσει την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη σε όλους τους πελάτες μας.

 

Καθώς η Διευθύντρια Πωλήσεων είναι ένα ιδιαίτερα χαρισματικό άτομο, είναι ικανή να διευθύνει και να κατευθύνει αποτελεσματικά την ομάδα πωλήσεων και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εταιρικοί στόχοι επιτυγχάνονται με απόλυτη επιτυχία.

 

Γενικά, το Τμήμα Πωλήσεων αποτελείται από φιλόδοξους ανθρώπους που διαθέτουν πάθος για την δουλεία τους. Ο στόχος που έχουν αναλάβει μπορεί να εκφραστεί ως «συνεχής υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας».

Οι ικανότητες τους μπορούν να περιγραφούν παρακάτω:

  • Άριστη εξυπηρέτηση πελατών.
  • Εμπειρία στα διάφορα μοτοσυκλετιστικά βελτιωτικά εξαρτήματα, όσον αναφορά την λιανική και χονδρική πώληση.
  • Δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.
  • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
  • Ικανότητα δόμησης σταθερών πελατειακών σχέσεων ώστε να επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι που αφορούν τον τομέα πωλήσεων.

 

Το Τμήμα Πωλήσεων της DNA® συνεργάζεται στενά με όλους τους διανομείς και εμπόρους μας, δίνοντας τους τα απαραίτητα κίνητρα και εφόδια και υποστηρίζοντας τους κατάλληλα κάθε φορά, ώστε να μπορέσουν και αυτοί με την σειρά τους να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την DNA® Filters, είναι ευχαρίστηση μας να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συζητήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας τις οποιεσδήποτε προτάσεις ή ανάγκες σας.